เครื่องคิดเลข


1711 views

เครื่องคิดเลข คืออะไร

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข อิเล็กทรอนิกส์ มักเรียก โดยย่อว่า เครื่องคิดเลข หรือ เครื่องคำนวณ คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับ ดำเนินการ ทางเลขคณิต พื้นฐานหรือซับซ้อน มักมีขนาดเล็ก พกพาได้ และราคาไม่แพง เครื่องคิดเลข สมัยใหม่ พกพา
สะดวกกว่า คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม พีดีเอก็มี ขนาดพอ ๆ กับเครื่องคิดเลข มือถือและอาจมี บทบาทเข้ามาแทนที่ slot

เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ แบบโซลิดสเตต เครื่องแรก ผลิตขึ้นใน คริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งสร้าง โดยใช้หลักการ ของเครื่องมือ คำนวณ ในประวัติศาสตร์ อย่างเช่น ลูกคิดที่ ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล
และเครื่องคิดเลขเชิงกลที่ประดิษฐ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้น เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ มีพัฒนาการ ควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์ แอนะล็อกในสมัยนั้น

ความเป็นมาของเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขขนาดกระเป๋าเริ่ม จำหน่ายในช่วง คริสต์ทศวรรษ 1970 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากอินเทล ประดิษฐ์ไมโครโพรเซสเซอร์ ชิ้นแรก (อินเทล 4004) ให้กับเครื่องคิดเลขของบิซซิคอม (Busicom)

เครื่องคิดเลขอิเล็ก ทรอนิกส์ สมัยใหม่ มีหลากหลายแบบ
ตั้งแต่ขนาด เท่าบัตร เครดิต ราคาถูก แจกฟรี ไปจนถึง ขนาดตั้งโต๊ะ แข็งแรง มีเครื่องพิมพ์ ในตัวเครื่องคิดเลข เป็นที่นิยมในช่วงกลางคริสต์ ทศวรรษ 1970เนื่องจากการคิด ค้นวงจรรวม ทำให้เครื่องคิดเลขมีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง ในช่วงปลายทศวรรษนั้น ราคาของเครื่องคิดเลขก็ลดลงจนถึงระดับที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ และกลายเป็นเครื่องมือสามัญใน

โรงเรียนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ย้อนไปจนถึงยูนิกซ์รุ่นแรก ๆ ก็บรรจุโปรแกรมคำนวณเลขมาด้วยอย่าง ดีซี (dc) และ ภาษาฮอก (hoc) และฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณก็ถูกบรรจุลงในอุปกรณ์ประเภทพีดีเอแทบทุกชนิด สนใจคลิก

นอกเหนือจากเครื่องคิดเลขสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปแล้ว ก็ยังมีเครื่องคิดเลขที่ออกแบบมาเพื่อตลาด เฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ที่บรรจุฟังก์ชัน การคำนวณตรีโกณมิติและสถิติ เป็นต้น เครื่องคิดเลขบางชนิด ก็สามารถประมวล พีชคณิต คอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคิดเลขกราฟิก ก็สามารถ ใช้วาดกราฟของ ฟังก์ชันที่นิยาม บนเส้นจำนวน จริงหรือมิติ ที่สูงกว่า ในปริภูมิแบบ ยุคลิดได้ในปี ค.ศ. 1986 จำนวนเครื่องคิดเลขคิด เป็น 41% ของปริมาณฮาร์ดแวร์ ทั่วโลกที่มีจุดประสงค์ ทั่วไปสำหรับ คำนวณ สารสนเทศ อัตรานี้ ลดต่ำลงจนเหลือน้อยกว่า 0.05% เมื่อ ค.ศ. 2007 บาคาร่า

เครื่องคิดเลข

การออกแบบ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ กำลังแสดง เศษส่วน และจำนวน ทศนิยมที่ เทียบเท่า
เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่มีแผงปุ่ม ซึ่ง ประกอบด้วย เลขโดด และการดำเนินการทางเลข คณิตต่าง ๆ บางเครื่องก็มีปุ่ม 00 และ 000 ด้วยเพื่อให้ป้อนจำนวนขนาดใหญ่ง่ายขึ้น แต่ละปุ่ม บนเครื่องคิดเลข พื้นฐานส่วนใหญ่ ใช้แทนเลข โดดตัวเดียวหรือ การดำเนินการอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในเครื่องคิดเลขที่เฉพาะ ทางยิ่งขึ้น ปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง สามารถ ทำงานได้หลาย อย่างโดยกดร่วม กับปุ่มอื่น หรือขึ้นอยู่ กับโหมดการ คำนวณปัจจุบัน แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ UFABET365

เครื่องคิดเลขมัก จะมีหน้าปัด แสดงผลเป็นจอภาพ ผลึกเหลวแทน ที่จอภาพเรืองแสงสุญญากาศ ในอดีต ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่ การพัฒนา ด้านเทคนิค เศษส่วนอย่างเช่น
จะแสดง เป็นค่าประมาณ ในจำนวนทศ นิยมที่ ถูกปัดเศษ 0.33333333 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ หลายรุ่นสามารถ ทำงานกับ เศษส่วน หรือจำนวน คละได้ แต่กับเศษส่วนบางจำนวนเช่นซึ่ง เท่ากับประมาณ 0.14285714285714 (เลขนัยสำคัญ 14 หลัก) อาจจำแนกได้ยาก ในจำนวน ทศนิยม เล่นเกมคลิก

เครื่องคิดเลขมี ความสามารถ ในการ บันทึกจำนวน ลงในหน่วย ความจำ เครื่องชนิดพื้นฐานสามารถบันทึก จำนวนได้เพียง จำนวนเดียว ในเวลาหนึ่ง ๆ เครื่องชนิด เฉพาะทางมากขึ้นสามารถบันทึก ได้หลาย จำนวนแสดง ด้วยตัวแปรต่าง ๆ
ตัวแปรเหล่านั้น ก็สามารถใช้สร้างสูตรทาง คณิตศาสตร์ได้ บางรุ่นมี ความสามารถ ในการขยาย เนื้อที่หน่วย ความจำเพื่อให้บันทึกจำนวน ได้มากขึ้น โดยตำแหน่งที่ ขยายออกไปจะถูก อ้างถึงด้วยดัชนี ของแถวลำดับ คลิก

แหล่งพลังงาน ของเครื่องคิดเลข คือแบตเตอรี่ เซลล์สุริยะ หรือไฟฟ้า (สำหรับเครื่องรุ่นเก่า) เปิดเครื่องด้วยสวิตช์ หรือปุ่มเปิด บางรุ่นไม่มีแม้ กระทั่งปุ่มปิด แต่ก็มีบางวิธีที่ทำให้ เครื่องปิดได้เช่น ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ดำเนินการใด ๆ ชั่วระยะ เวลาหนึ่ง ปิดคลุม แผงเซลล์ สุริยะ หรือปิดฝาครอบ เป็นต้น

การใช้ในการศึกษา

นักเรียน ในประเทศส่วนใหญ่ ใช้เครื่องคิดเลข สำหรับงานที่ โรงเรียน มีการต่อต้านริเริ่มบางอย่างซึ่งนำ ไปสู่ความคิ ดที่กลัวว่าทักษ ะเลขคณิต ขั้นพื้นฐาน จะได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความไม่เห็นด้วย หลงเหลืออยู่ในความสำคัญ ของความสามารถ ของการคิดคำนวณ “ในใจ” อันทำให้บางหลักสูตร ถูกจำกัดการใช้ สล็อต เครื่องคิดเลข จนกว่าจะบรรลุ ความสามารถ ระดับหนึ่ง ขณะที่หลักสูตร อื่นจดจ่ออยู่กับ การเรียนการ สอนเทคนิค การประมาณค่าและการแก้ปัญหามากขึ้น การวิจัยชี้ให้เห็น ว่าแนวทาง ที่ไม่เพียงพอในการใช้เครื่องมือ การคำนวณสามารถจำกัดการคิด ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมี ส่วนร่วมได้เล็กน้อย ส่วนคนอื่น ๆ ถกเถียงกันอยู่ว่าการใช้เครื่องคิดเลขก็สามารถ ทำให้ทักษะหลัก ทางคณิตศาสตร์ เสื่อมถอยลง หรือว่าการใช้เครื่องคิดเลขก็สามารถ ขัดขวางการเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับพีชคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผมสอนไปแล้ว สนใจคลิก

เครื่องคิดเลข
การศึกษา
เครื่องคิดเลข
การศึกษา

อัพเดทล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2021