Elsword ทวีปของ El อัญมณีแห่งชีวิต


573 views

Elsword

Elswordทวีปของ El อัญมณีแห่งชีวิต

Elsword ความมืด มิดปกคลุม ไปทั่ว และหมู่คลื่น ก็ได้จางหาย ไปจาก ดินแดน อันแห้งแล้ง สถานที่ ซึ่งความ โกลาหล ได้กำเนิดขึ้น ไม่ใช่ เรื่องง่ายเลย ที่จะพบ สัญญาณ ของสิ่งมีชีวิต บนทวีป อันกว้าง ใหญ่นี้ slot

เนื้อเรื่อง Elsword ทวีปของ El อัญมณีแห่งชีวิต


วันหนึ่ง ได้มีอัญมณี ขนาดมหึมา ปรากฏขึ้น ที่ใจกลาง ของทวีป เหมือน ดังฟ้าผ่า หลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งทวีป ก็ได้ เปลี่ยนไป พืชพันธุ์ ที่เคยแห้ง ตายกลับ มามีชีวิต อีกครั้ง ความเขียว

ขจีเริ่ม เจริญงอกงาม ในดินแดน แห้งแล้ง ว่างเปล่านี้ มหาสมุทร กลับกลาย เป็นมีชีวิต ชีวา และต่อ มาแม่น้ำ อันอุดม สมบูรณ์ ก็ไหลเข้า ไปสู่ผืนป่า สายลม อันสงบสุข ได้นำชีวิต กลับคืนสู่ ดินแดนนี้

ดินแดน แห่งนี้ ได้กลับกลาย เป็นสถาน ที่อัน สงบสุข และเริ่ม มีผู้คน และสรรพสัตว์ ปรากฏกายขึ้น ดูเหมือน ว่าลมหายใจ ของชีวิต จะออก มาจาก อัญมณีนั้น อัญมณี ที่ส่องแสง และแวววาว ด้วยตัว ของมันเอง และแผ่ กระจาย พลังงาน ชีวิตออก ไปทั่ว

อัญมณี นั้นถูกเทิด ทูนยกย่อง จากนั้น ผู้คนเริ่ม เรียกชื่อ อัญมณีนั้นว่า ‘El’ และในเวลา ต่อมา ทวีปนี้ ก็ถูกขนาน นามว่า ‘Elrios’ จากพลัง ความเลื่อมใส ที่มีต่อ El

Elsword Nasod และ El Lady


อารยธรรม แผ่ขยาย ไปทั่ว Elrios และผู้ คนทั้งหลาย เริ่มต้นปลูก ดอกไม้ที่ แสนสดใส ในทุก ชนิดพันธุ์ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ล้วนทำมา
จากพลัง ธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีมนุษย์ มากมาย ที่ใช้ชีวิต อย่างสมบูรณ์ พูนสุข

เมื่อวิทยาการ ของพวกเขา เริ่มเจริญ ก้าวหน้า จึงได้ เกิดการ สร้าง ‘Nasod’ ขึ้นมา Nasod ที่มนุษย์ สร้างขึ้น ไม่สามารถ บอกได้จาก ความถูกต้อง เหมาะสมของ สิ่งต่าง ๆ

เพื่อผล ประโยชน์ ความสุขสบาย และความโลภ ของมนุษย์ พลังของ El ได้ถูกนำ มาใช้ในทางที่ผิด อย่างหนักหน่วง ท้ายที่สุด ยิ่ง Nasod
ถูกสร้างขึ้น พลังของ El ก็ยิ่ง เสื่อมลง และทั้งทวีป ก็กลับ มามีแต่ ความมืดมิด ดังเดิม

การผลิต Nasod ได้หยุดลง และน้ำทะเล ได้ทะลัก เข้ามาใน ดินแดน แผ่นดิน เกิดการ แบ่งแยก ทั่วทั่ง โลกเกิด การสั่นสะเทือน และแตกสลาย จนกระทั่ง สตรีผู้หนึ่ง ได้ฟื้นคืน พลังให้กับ El ไม่

อาจรู้ว่า การคืน พลังของ El ทำได้ อย่างไร แต่ที่รู้ แน่ชัด ก็คือจิต วิญญาณอันดี งามของ El Lady ได้แสดง ออกมา ผู้ที่รอด จากสภาวะ แวดล้อม อันเสื่อมถอย เริ่มทำ การ

บูรณะทวีปด้วยพลัง Nasod ขั้นสูง แต่อย่างไรก็ตาม พลังของ El นั้นไม่แข็งแกร่ง เท่าแต่ก่อน ทวีปเริ่ม กลับมามี ชีวิตชีวา อย่างช้า ๆ
นับตั้งแต่ เริ่มการ ฟื้นฟู ทวีป ผู้คนก็ เคารพ นับถือ El Lady เป็นอย่างมาก

Elsword Master

ทุกคนต่าง ปลาบปลื้ม ยินดี ในการฟื้นคืนชีวิต ชีวากลับมา อีกครั้ง และผู้คน ก็เริ่ม ปกป้องคุ้มครอง พลังของ El ที่ El Lady ทิ้งเอา
ไว้ให้ ได้มี การเลือกเหล่า Master เพื่อมาดูแล El และจากนั้น พวกเขาก็ ได้พบกับ El Lady คนใหม่ ที่จะมา คอยเฝ้าดูแล El

Master คนแรก ‘Rosso’ Master of Fire อำนาจ แห่งไฟเป็นพลัง ของความ หลงใหล และมี ความยินดี ในการป้องกัน ไม่ให้ ความแรงของ ไฟปะทุ ล้นออกมา

Master คนที่สอง ‘Gaia’ Master of Earth เขาครอบครอง ความอบอุ่น และมั่งคั่ง ของดินแดน และคุ้มครอง ทวีป Elrios

Master คนที่สาม ‘Denif’ Master of Water การร่วมกัน ของความสุขุม เยือกเย็น และสติปัญญา ซึ่งควบคุม ท้องทะเล ทำให้ไม่ อาจท่วม เข้ามาใน แผ่นดิน

Master คนที่สี่ ‘Ventus’ Master of Wind อำนาจแห่ง พลังสายลม ที่ขับเคลื่อน จักรวาล

Master คนที่ห้า ‘Solace’ Master of the Sun พลังแห่ง ชีวิตที่ ฟื้นคืน Elrios และการกำเนิด ของอำนาจ แห่งดวงอาทิตย์

Master คนที่หก ‘Ebalon’ Master of the Moon อำนาจ แห่งดวงจันทร์ ที่ทำให้ผู้คนใน Elrios สุขสบาย และปลอดภัย

Master แต่ละคนต่างเชี่ยวชาญทักษะคนละด้านในการใช้พลังของ El เพื่อปกครอง Elrios พวกเขาหมุนเวียนพลังงาน El เพื่อหล่อเลี้ยงดินแดนในขณะที่พายุสงบ ดังนั้นจึงถือกำเนิด Nasod ขึ้นมาอีกครั้ง

Harmony Festival และวันสุดท้ายของยุค Elsword

Elsword


ใน Elrios มีเหตุการณ์ พิเศษเกิด ขึ้นทุก 3 ปี เมื่อ ดวงอาทิตย์ และและดวงจันทร์ มาบรรจบกัน ท้องฟ้ากลาย เป็นมืดมิด สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย จะใช้เวลา นี้ผ่อนคลาย และเพลิดเพลิน ไปด้วยกัน

จุดประสงค์ ของงานนี้ ก็เพื่อให้ พลัง ธรรมชาติ ของ El เจริญงอกงาม และรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียกงาน นี้ว่า ‘Harmony Festival’ วันนี้ เป็นที่ Elrios สงบ สุขที่สุด

El ดูเป็น ธรรมชาติ และเต็มไป ด้วยวิญญาณ แต่ใน ความเป็นจริง มันอยู่ ในสถานะ ที่ไม่มั่นคง ที่สุด หาก El สนับ สนุน การไหลเวียน ของพลังงาน ในตัว มันเอง จะทำให้ ไม่

สามารถ ป้องกัน ตัวเองได้ในระหว่าง Harmony Festival ได้เกิด การโจมตี El Tower โดย Solace ผู้เป็น Master of the Sun เนื่องจาก Solace รู้สึกเห็นใจ ในหญิง ผู้ที่คอย เฝ้า

ดูแล El เขาจึง ได้ทำการปลดปล่อยเธอ ในขณะ ที่เทศกาล ดำเนิน ต่อไป El Lady และ Solace ก็ได้หาย ตัวไป ด้วยกันก่อนที่ Harmony Festival จะมา ถึงเวลา สิ้นสุด ได้เกิด

การปะทะ ระหว่าง เหล่าผู้ ติดตาม Solace และผู้พิทักษ์ หอคอย ในช่วง เวลาหายนะ ที่สุด El Lady ที่ทอดทิ้ง El ไว้ก็รู้สึก สับสนและไม่สามารถ ระงับความ วุ่นวาย ใจได้ เกิดความ

โกลาหล ครั้งใหญ่ และระเบิด ปะทุไป ในทุกที่ และแล้ว El ก็ระเบิด แตกออก เป็นเศษ เล็กเศษน้อย และกระจาย ไปทั่วทั้ง ทวีป Elrios

การระเบิดของ Elsword

Nasod

การระเบิด ครั้งใหญ่ ทำให้ El แตกออก เป็นล้าน ๆ ชิ้น และเศษชิ้น ส่วนก็กระจัด กระจาย ไปทั่วทั้งทวีป มัน แพร่กระจาย ไปแม้ยัง ถิ่นทุรกันดาร ภูเขาสูงชัน และหนองน้ำลึก อารยธรรม ของ

Nasod และมนุษย์ ได้ถึงจุดสิ้น สุดแล้วผู้รอด ชีวิตสามารถ หายใจได้ เพียงใน สถานที่ ซึ่งมี El Piece อยู่เท่านั้น ดังนั้น ทำให้หลาย ๆ คนไป อาศัยอยู่ใน พื้นที่ที่มี El Piece ขนาด ใหญ่ ต่อมา

ไม่นาน ได้เกิดแผ่นดิน ไหวรุนแรง แยกแผ่น ดินออก แรงสั่น สะเทือน ต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายเดือน และใน ที่สุดก็ นำไปสู่การ แบ่งทวีป ออกเป็น สองฝั่ง แหล่ง ชุมชน ได้ถูก แบ่งแยก และ

Master ที่เหลือ อยู่ได้ตัด สินใจไป ตั้งถิ่นฐาน อยู่ใกล้ กับ El Piece ขนาด ใหญ่ เพื่อที่ จะฟื้นคืน พลังของ El ผู้คน ที่เหลือ อยู่ซึ่งติดตาม เหล่า Master ได้อุทิศ ชีวิตใน การฟื้นคืน

ทวีป ให้กลับมาเป็น ดังเดิม จนถึง บัดนี้ เหล่าผู้ สืบทอด ก็ยังเฝ้า คอยอยู่ที่ หอคอย เพื่อรอให้ El Lady กลับมา อาณาจักร ได้ถูก คุกคาม

จากสิ่งมีชีวิต ชั่วร้าย ซึ่งคอยมา ขโมย El Piece ที่แตกหัก และผู้คน ต่างพยายาม ที่จะปกป้อง เอา ไว้ให้ได้ สล็อต


“El Search Party” การรวมตัวของกลุ่มค้นหา Elsword

เรื่องราว เริ่มต้น ที่โลกแห่ง Elrios สถานที่ ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยถูกเรียก ขานว่า “ดินแดนที่ถูกทอดทิ้ง โดยพระเจ้า” หรือมีตำนาน ว่าเป็น “อาณาจักร แห่งภัยพิบัติ ของเทพปีศาจ” ไม่กี่ทศวรรษ

ผ่านไป จวบจน ตอนนี้ Elrios ได้ถูก ปกป้อง คุ้มครอง โดยพลังจาก Tree of El อย่างไรก็ตาม ความสงบสุข และความเจริญ รุ่งเรือง เท่านั้น ที่สามารถ ยืนยง อยู่ได้ ยาวนาน เมื่อ

ความชั่วร้าย ยังคงอยู่ และ ไม่นาน มานี้เอง ที่พลัง ของ Tree of El เริ่มจะ อ่อนแอ ลง Elrios ทวีป อันยิ่งใหญ่ จะไม่ เหมือนเดิม อีกต่อไป มีเรื่องเล่า ต่อ ๆ กันมาว่า มีนักผจญ ภัย

วัยเยาว์ สามคน ได้ค้นพบ ว่าพลังความชั่วร้าย อันลึก ลับเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ พลังของ Tree of El อ่อนแอ ลงElsword เด็กหนุ่มผู้ มุ่งมั่น ได้เข้า ร่วมกลุ่ม El Search Party ของ

อาณาจักร เพื่อดำเนิน รอยตาม พี่สาวของเขาAisha สาวน้อย ไร้เดียงสา และซุกซน ตั้งใจ ที่จะตามหา คนร้าย ที่ได้รับ ถ่ายโอนพลัง

ของเธอไป ผ่านแหวน โบราณRena ภูตผู้ เฉลียวฉลาด รับรู้ ถึงเสียง สะท้อน ของ El จาก Tree of

Light และถูกเลือก จากผู้อาวุโส เพื่อออก ตามหา พรหมลิขิต ได้กำหนด ให้ทั้งสาม เดินบนเส้นทางเดียว กันเพื่อภารกิจ ที่สำคัญยิ่ง สำหรับการ ผจญภัย ของพวกเขา ในภาย ภาคหน้า กลุ่มของslot

พวกเขา จะได้พบ กับสมาชิก ใหม่ ๆ ซึ่งแต่ ละคนก็ โดดเด่น ด้วยทักษะ เฉพาะตัว และต่างมีความสำคัญ ต่อจุดมุ่งหมาย อันหนึ่งอันเดียว

กันของพวกเขา ตำนาน บทใหม่ได้ถือ กำเนิดขึ้นที่ จุดนี้ และผู้ที่ กำหนด มันก็คือคุณ epicwin slot

อัพเดทล่าสุด : 18 กันยายน 2020